26
Th11
Bảo hiểm hàng hóa

Cung cấp giải pháp khả năng mở rộng và có thể tùy chỉnh cho những khách hàng có chương trình, tài sản CNTT đã lỗi thời.

25
Th11
Xe Tải Vận Chuyển

Cung cấp giải pháp khả năng mở rộng và có thể tùy chỉnh cho những khách hàng có chương trình, tài sản CNTT đã lỗi thời.

25
Th11
Vận tải đa phương thức

Vận tải đường bộ kết hợp đặc biệt phù hợp với vận chuyển hàng hoá nguy hiểm vì nó làm giảm rủi ro, giá rẻ và mức độ an toàn cao tuyệt đối.

25
Th11
Vận chuyển đường bộ

Để hỗ trợ tốt nhất nhu cầu vận chuyển hàng hóa của bạn luôn thay đổi, chúng tôi đang liên tục phát triển các dịch vụ vận chuyển của chúng tôi.

25
Th11
Vận tải đường biển

Hàng hóa đường biển là hàng cuối cùng được nạp và là tàu đầu tiên được bốc dỡ, giảm thời gian trung chuyển và rủi ro.

25
Th11
Vận tải hàng không

Dịch vụ AIRFAST của chúng tôi đã được thiết kế cho những khách hàng cần hàng hóa của mình được giao hàng khẩn cấp.

25
Th11
Bao bì và lưu trữ

Bạn có thể lựa chọn nền tảng dành riêng từ những lợi ích liên quan đến bề mặt, tài nguyên và thiết bị được chia sẻ.

25
Th11
Giao nhận vận tải

Với sự hiện diện toàn cầu tại 67 quốc gia, FreightVN là một trong những dịch vụ giao nhận vận tải lớn nhất thế giới.

25
Th11
Giải pháp chuỗi cung ứng

Cung cấp giải pháp khả năng mở rộng và có thể tùy chỉnh cho những khách hàng có chương trình, tài sản CNTT đã lỗi thời.