Chất lượng và Hiệu suất ở mức giá hợp lý

FreightVN là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp chuỗi cung ứng đầu cuối. Chúng tôi kết hợp vận tải hàng không và vận tải biển liên lục địa với Dịch vụ Logistics toàn diện và Dịch vụ Chuỗi cung ứng. Phạm vi của các giải pháp chuỗi cung ứng có thể khác nhau từ vận chuyển đơn giản hoặc lưu trữ đến các hoạt động phức tạp.

Chúng tôi tối ưu hóa tất cả các hoạt động thông tin, tài liệu và tài chính. Chúng tôi cung cấp các giải pháp cuối cùng kết hợp toàn cầu phù hợp với nhu cầu quản lý chuỗi cung ứng của khách hàng với một cam kết đặc biệt đối với các yêu cầu cụ thể của ngành.

Thiết lập tiêu chuẩn trong vận chuyển hàng không. Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi có sức mạnh để giúp các doanh nghiệp phát triển - dựa trên nhiều năm kinh nghiệm và chịu ảnh hưởng của những nhu cầu thay đổi của khách hàng. Các chuyên gia về đường bay của chúng tôi sẽ đảm bảo sự xuất sắc trong hoạt động cũng như các giải pháp hiệu quả về chi phí.

FreightVN là nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường biển lớn thứ tư thế giới. Trong năm 2015, FreightVN đã nhanh chóng thu được gần 1,5 triệu TEU thông qua vận tải đường biển. Mối quan hệ của công ty với khách hàng đang chuyển từ kinh doanh thuần túy sang giao dịch sang các mệnh đề giá trị gia tăng.

Mạng lưới toàn cầu của FreightVN có vị trí tốt và có đủ điều kiện để giúp công ty của bạn phát triển các chương trình nội địa và xuyên biên giới hiệu quả và phù hợp để phân phối hàng hoá của bạn. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đảm bảo sự xuất sắc của hoạt động cũng như giải pháp tiết kiệm chi phí đáp ứng nhu cầu của bạn về thời gian vận chuyển.

Mô hình hoạt động của chúng tôi cho phép chúng tôi lựa chọn đúng nhà thầu phụ đủ điều kiện dựa trên các yêu cầu của khách hàng đa dạng với sự nhấn mạnh về sự tuân thủ, an toàn, an ninh, tính chuyên nghiệp và sự lãnh đạo về môi trường.

Bạn không chắc giải pháp nào phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn?

Giải pháp hiệu quả

Bạn được hưởng lợi từ kinh nghiệm của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp hiệu quả cho chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp của một số tập đoàn lớn nhất thế giới. Bạn được hưởng lợi từ mọi sự đổi mới, cho dù nó có liên quan đến việc mở rộng đơn giản các sản phẩm đường biển và Hàng không của chúng tôi, cho dù đó có phải là sự phát triển trong kho hay liệu nó cần một mô hình chuỗi cung ứng tích hợp hoàn toàn mới.

Safe & Secure

Bạn được hưởng lợi từ kinh nghiệm của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp hiệu quả cho chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp của một số tập đoàn lớn nhất thế giới.

Fast Delivery

Bạn được hưởng lợi từ mọi sự đổi mới, cho dù đó là một sự mở rộng đơn giản cho các sản phẩm vận tải hàng không và đường biển của chúng tôi.

24/7 Support

Tất cả đều giải thích tại sao bạn sẽ tìm thấy đội ngũ hỗ trợ xuất sắc tại FreightVN đã sẵn sàng áp dụng niềm đam mê của mình cho các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.